Now showing items 1-2 of 2

  • Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika 

    Valkus, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé ...
  • Termofilní mikroorganismy 

    Sůkalová, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního ...