Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

    Katolický, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...