Now showing items 1-11 of 11

 • Modul digitálních výstupů s rozhraním Modbus 

  Vaško, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je návrh funkčního modulu digitálních výstupů se srovnatelnými parametry běžně vyráběných zařízení v průmyslu. Tento modul bude komunikovat pomocí rozhraní Modbus po sběrnici RS-232 a RS-485. ...
 • Návrh laboratorního zdroje 

  Havlíček, Lukáš
  Tato semestrální práce se zabývá navržením spínaného zdroje. Vstupní napětí je ~230 V a výstupní napětí je možné regulovat v rozsahu 0 V – 30 V. Proudově je zdroj zatížitelný 0 A – 3 A. Výstupní napětí a proud je měřen ...
 • Nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot 

  Matouš, Milan
  Tématem bakalářské práce jsou nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot od společnosti Teco a.s. Práce nejprve uvádí do problematiky inteligentních systémů pro rodinné domy – stručně popisuje historii, ...
 • Přechodové děje na výstupu LTI systému druhého řádu se spojitým časem řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících v systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací v závislosti na periodě a střídě modulace a na parametrech systému. Práce obsahuje analytický výpočet ...
 • Přechodový děj na výstupu lineárního spojitého systému řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících na výstupu lineárního spojitého systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací. Práce obsahuje popis výpočtu výstupního signálu ze systému v časové ...
 • Revitalizace toku rybím přechodem 

  Šuba, Dušan
  Tato diplomová práce má dvě části. První část obsahuje základní druhy rybích přechodů. Druhá část se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Dřevnici v obci Louky. V programu HEC-RAS byla nasimulována situace, kdy je rybí ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Šuba, Dušan
  Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně jednomu rybímu přechodu ...
 • Řešení přestupního uzlu na Konečného nám. v Brně po zprovoznění trasy SJKD 

  Rosík, Jan
  Moje diplomová práce se zabývá studií umístění zastávky Severo – Jižního kolejového diametru, která by měla být pod úrovní terénu Konečného náměstí, významného přestupního uzlu. Vzhledem k pozici zastávky navrhnout ...
 • Řízení a vizualizace čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou bakalárskej práce bolo predstaviť problematiku čistenia odpadovej vody a navrhnúť adekvátny riadiaci systém. V úvode je krátky historický prehľad a zoznámenie sa s dôvodom vzniku danej problematiky, ktorým je čistenie ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...