Now showing items 1-5 of 5

 • Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu 

  Jurečková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá jednou skupinou drobného ovoce, rodu Ribes tedy rybízem a angreštem. Posuzuje jejich fyzikální a chemické parametry s ohledem na možnost využití v těchto vlastností pro návrh nového typu výrobku ...
 • Ekonomické aspekty využití energie z fotovoltaické elektrárny 

  Cerman, Marek
  Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření komplexního modelu obecné fotovoltaické elektrárny (FVE). První kapitoly se věnují rešerši oboru fotovoltaiky, seznamují čtenáře s vývojem instalovaného výkonu ve světě a ...
 • Ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin 

  Gross, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizační detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny a lipidy, ...
 • Základní chemická charakteristika brusinkové šťávy 

  Cao, Ha Thuy
  Bakalářská práce pojednává o brusinkách (Vaccinium vitis-ideaea, L.) a klikvách. Konkrétně se zabývá jejich plody – bobulemi, které byly využity na vybraná chemická stanovení. Ve spolupráci naší fakulty s Výzkumným a ...
 • Zvýšení výtěžnosti BGA opravárenského procesu 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá možnostmi zvýšení výtěžnosti BGA opravárenského procesu v prostředí reálné výroby. Nejprve je zde uvedena základní problematika, její pojmy, problémy a možnosti. Dále se zabývá technologickými ...