Now showing items 1-20 of 20

 • Návrh tvářecího stroje pro výrobu nerezového kalíšku postupovým nástrojem 

  Staněk, Michal
  Tato diplomová práce uvádí postup a výsledky při navrhování jednoúčelového stroje pro tažení nerezového výtažku ze vstupního polotovaru, kterým je nerezový plech tloušťky 0,28 mm. Úvod této práce ukazuje vývoj technologie ...
 • Návrh výroby vpusti 

  Švejda, Jakub
  Práce předkládá návrh technologie výroby vpusti – rotačního výtažku s přírubou z hlubokotažného korozivzdorného ocelového plechu jakosti 1.4301. Na základě literární studie a výpočtů bylo navrženo tažení bez ztenčení stěny ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

  Rérych, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...
 • Technologie výroby zářiče 

  Šrotíř, Petr
  Cílem bakalářské práce je porovnat technologii výroby zadaného výtažku rotačním tlačením a hlubokým tažením. Jedná se o díl zářič, vyrobený ze zadaného plechu. Díl bude tažen v experimentálním tažidle a bude provedeno ...
 • Výroba krytí hřídele kola u přívěsného vozíku 

  Vaculík, Lukáš
  Práce se zabývá výrobou krytky náboje kola u malého přívěsného vozíku, objem výroby je 25 000 ks/rok. Krytka bude vyráběna z uhlíkové hlubokotažné oceli ČSN 11 305, povrch krytky bude upraven černěním. Na základě literární ...
 • Výroba krytu 

  Dymák, Petr
  Kryt je součástka používaná k zakrytí ložiska motoru. Materiál, použitý pro jeho výrobu, je ocel 11 320. Z možných technologií pro výrobu byla zvolena jako nejvhodnější metoda konvenčního tažení bez ztenčení stěny. Pro ...
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Havlíček, Lukáš
  Práce řeší návrh výroby krytu elektromotoru a zabývá se vyhotovením těla tohoto krytu. Jedná se o jednoduchý válcový výtažek bez příruby zhotovený z hlubokotažného ocelového plechu 11 305. Jako nejvhodnější technologie ...
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Stejskal, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z ocelového plechu 11305. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení byl pro zadanou součást, s ohledem ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Klepáč, Patrik
  Cielom tejto diplomovej práce je návrh variant riešenia výroby zadanej súčiastky a výber vhodnej technológie pre kusovú výrobu zadanej súčiastky z nerezovej ocele 17240. V prvej časti práce je stručné zhodnotenie tvárnenia ...
 • Výroba nábojnic velké ráže 

  Doležel, Martin
  V bakalářské práci je uveden návrh technologického postupu výroby nábojnice velké ráže, jejímž polotovarem je kruhový rondel z nelegované oceli DD11. Na základě studijní části a následné technologické části je navrženo ...
 • Výroba pláště olejového filtru 

  Foltýn, Michal
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby pláště olejového filtru z hlubokotažné oceli 11 305.21. Velikost série je 300 000ks/rok. S ohledem na tvar součásti a ...
 • Výroba rotační nádoby 

  Novák, Václav
  Práce se zabývá návrhem výroby nádoby, která je součástí přístroje na výrobu cukrové vaty. Jedná se o válcovou součást s dírou ve dně, vyrobeného z nerezové austenitické chrom-niklové oceli 1.4301 tloušťky 1,5 mm. Vzhledem ...
 • Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením 

  Stejskal, Luboš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Smutný, Petr
  PETR SMUTNÝ: Výrob součásti plošným tvářením. Diplomová práce prezenčního studia magisterského studijního programu STROJÍRENSTVÍ. Obor strojírenská technologie. 2. stupeň, 2. ročník LS, akademický rok 2010/2011, studijní ...
 • Výroba součásti technologii tažení 

  Konvičný, Denis
  Metody tažení jsou značně využívány ve strojírenské praxi pro minimální odpad materiálu, a tedy pro jeho velkou hospodárnost. Používají se v sériové i hromadné dopravě a tvářecí stroje pro tyto metody mají vysokou výkonnost. ...
 • Výroba součásti z plechu s využitím technologie hlubokého tažení 

  Jurča, Jan
  JURČA Jan: Výroba součásti z plechu s využitím technologie hlubokého tažení. Závěrečná práce magisterského studia, 5.roč., ak. rok 2008/2009, ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, FSI VUT Brno. Práce ...
 • Výroba tvarového krytu 

  Žilka, Daniel
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vývodového hřídele zemědělské techniky, vyrobeného z hlubokotažné oceli DC04. Na základě geometrie součásti, materiálu a objemu zakázky 10000 ks za rok, byla pro výrobu zvolena technologie ...