Now showing items 1-20 of 37

 • Android aplikace pro výuku slovní zásoby 

  Černoch, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace k výuce slovní zásoby na zařízeních s operačním systémem Android. V práci je popspána základní teorie, návrh aplikace a implementace stěžejních problémů. Celá aplikace je ...
 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Funkční generátor 

  Suška, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá oscilátory. Je zde popsána funkce oscilátorů, jaké druhy existují a k čemu se používají. Dále je v práci porovnáno několik druhů oscilátorů a je navrhnuto možné řešení funkčního generátoru ...
 • Grafický výukový systém 

  Farbiak, Peter
  Cílem teoretické části této bakalářské práce je uvést čtenáře do základů psychologie učení, principů programování a algorimtizace, tvoření a stavby grafického užívatelského rozhraní. Praktická část se zaměřuje na vytvoření ...
 • Hra pro výuku úplných základů programování 

  Rončka, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření hry pro výuku úplných základů programování . První část této práce se zabývá studiem a analýzou současných her pro výuku programovaní a soudobých principů užívaných ve výukových hrách ...
 • Internetové rozhraní pro prezentaci a výuku 

  Belko, Jakub
  Bakalářská práce Internetové rozhraní pro prezentaci a výuku je aplikací schopnou prezentovat výukové texty realizované v PowerPointu. Aplikace umožňuje zadávat dotazy v průběhu prohlížení prezentace a zajišťuje komunikaci ...
 • Jedna ruka netleská: Koncepce metodiky výuky semináře Moderního vývoje a teorie urbanismu 

  Kristek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V zimním semestru 2011/2012 proběhl na Fakulty architektury VUT v Brně seminář moderního vývoje a teorie urbanismu s názvem MĚSTO: RŮST, IDEOLOGIE, MOC A NÁSILÍ s cílem implementovat teorii a teoretické myšlení jako ...
 • Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD 

  Platko, Peter
  Bakalárska práca sa venuje návrhu laboratórneho prípravku pre predmety BPC-VIA a MZPD, prípravok má pracovať v kombinácií s meracou kartou NI myDAQ a prostredím LabVIEW. Dokument popisuje možnosti meracej karty NI myDAQ, ...
 • Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky 

  Mudrík, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového nástroje - programu umožňujíciho simulaci vlivu elektromagnetických sil na subatomární částice. Nejdříve jsou popsané požadované vlastnosti, následuje přehled existujících ...
 • Modelování rekonstrukce obrazu při CT RTG fluoroskopii 

  Bainar, Petr
  Cílem této práce je vytvoření simulátoru modelujícího rekonstrukci obrazu při CT RTG fluoroskopii. Program bude primárně sloužit k výuce v laboratorních cvičeních předmětů týkajících se zobrazovacích systémů v lékařství. ...
 • Moderní koncepce systému virtuální třídy 

  Outěřický, Pavel
  Práce se zabývá problematikou distanční interaktivní výuky s využitím systému virtuální třídy, jakožto softwarového komunikačního nástroje. Po krátkém rozboru základních typů mezilidské komunikace a výuky je zde úvodem ...
 • Moderní výuka předmětu Prvky počítačů 

  Valachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi modernizace výuky předmětu IPR za pomoci e--learningového systému ITO a nových výukových materiálů. Popisuje úpravy systému nutné, aby vyhovoval požadavkům předmětu IPR.
 • Multimediální výukové rozhranní pro programovaní mikroprocesorů AVR 

  Šrajla, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou programování mikroprocesorů AVR. Zaměřuje se na vytvoření uceleného prostředí, ve kterém si bude moci uživatel osvojit metody potřebné k úspěšnému zvládnutí naprogramování mikroprocesoru. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný ...
 • Prezentační software matematiky pro SŠ 

  Szabo, Štefan
  Tato práce slouží jako prezentační software matematiky pro střední školy. Její cílem je zjednodušit, zefektívnit, nebo jinak zdokonalit výučbu za využití reprezentace jednolitvých matematických okruhů prostředníctvím ...
 • Prezentační software pro znázornění základních jevů v trojúhelníku 

  Kašparová, Šárka
  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji prezentačního softwaru pro podporu výuky matematiky - základní geometrické jevy v trojúhelníku. Připomíná základní poznatky o výuce a trojúhelnících. Ve druhé části se potom zabývá ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Repka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu na výuku rychlého čtení. Popisuje základní teorii, zejména samotný proces čtení a jednotlivé metody používané při výuce rychlého čtení. Dále se zabývá návrhem aplikace ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Čillo, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá problematikou plánovania rozvrhov na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať novú aplikáciu pre podporu manuálnej tvorby rozvrhov, ...
 • Program pro podporu plánování rozvrhů 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Bernátek, David Erik
  Cílem závěrečné práce je studie novostavby Fakulty architektury VUT v Brně v areálu VUT na Údolní. V současnosti sídlí Fakulta architektury na Poříčí, v budově, která svými prostorovými možnostmi už nevyhovuje nynějším ...