Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výukového modelu termocykleru 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...
  • Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC 

    Hubálek, Michal
    Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány ...