Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro laboratoř krmiv 

    Malý, Vojtěch
    Tato práce se zabývá vývojem informačního systému pro laboratoř krmiv firmy NutriVet, s.r.o.. Definuje nezbytné pojmy spojené s problematikou výživy hospodářských zvířat a vývoje informačního systému. Zaměřuje se na analýzu ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Križanský, Ján
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...