Now showing items 1-12 of 12

 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Aplikace agilních metod ve firmě 

  Sedlařík, Peter
  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...
 • Implementace nápravy projektového řízení ve firmě Proof & Reason, s.r.o. s využitím metodik řízení projektů 

  Širáň, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých fází projektového managementu a jejich implementací do nástrojů pro projektový management. Výsledné návrhy jsou založeny na teoretických východiscích a analýze konkrétního ...
 • Návrh informačního systému 

  Fabik, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá metodami projektového řízení, jejich zhodnocením a návrhem vlastního řešení v prostředí menších vývojových týmů s častou prací na dálku. Porovnáván je zejména rozdíl mezi klasickým prediktivním a ...
 • Návrh správy verzí databázového procesu 

  Živnůstka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací správy verzí databázového procesu týmu vyvíjejícího software aplikace. Hlavním úkolem je nastavit nástroje a procesy, které týmu pomůžou spravovat jednotlivé verze změn ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve ...
 • Obchodní model pro IT společnost 

  Rybníček, Drahomír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh obchodního modelu pro IT společnost působící v oblasti vývoje a prodeje informačních systémů a souvisejících služeb. Pro nově vznikající obchodní model je kladen důraz především ...
 • Software pro řešení inverzních úloh přenosu tepla 

  Musil, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro simulaci přenosu tepla se zaměřením na využití inverzní úlohy. Je zde popsána základní teorie inverzních úloh a přenosu tepla, na kterou navazuje odvození numerické ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Czibor, František
  Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...
 • Systém pro výkonnostní a zátěžové testování 

  Javorský, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na výkonnostní a zátěžové testování aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. Vývoj softwaru a teoretické znalosti týkající se testování jsou rozebrány v úvodních kapitolách, stejně jako ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v řízení marketingových aktivit 

  Sedlařík, Peter
  Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení marketingových aktivit ve společnosti využívající pro vývoj svého produktu agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část se věnuje popisu rigorózních a agilních ...