Now showing items 1-7 of 7

 • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

  Kobelka, Martin
  Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...
 • Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005 

  Rajman, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o vytváření malé aplikace zvané add-in pro Visual Studio. Add-in poskytuje vývojovému prostředí několik nových vývojových prostředků AVG. První nástroj nabízí podporu vizualizérů pro debugger ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Vícevrstvá neuronová síť 

  Kačer, Petr
  Bakalářská práce popisuje základy problematiky vícevrstvých neuronových sítí a vysvětluje princip fungování algoritmu backpropagation. Další část práce se zabývá vývojem programu pro učení a testování vícevrstvých neuronových ...
 • Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací 

  Lempera, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového prostředí pro generování client/server databázových aplikací. Definuje architekturu a vlastnosti správné databázové aplikace a navrhuje vhodné koncepty pro unifikaci systémových ...
 • Vývojové prostředí pro nanoprocesory 

  Plhák, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny nad generickými vývojovými nástroji, zapouzdřující a také rozšiřující jejich funkčnost. Knihovna mimo svou funkci odrazit nově vznikající požadavky programátorů nanoprogramů ...
 • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

  Jůn, Lukáš
  Náplní této práce je vytvořit podrobný popis 32bitových procesorů typu ARM. Čtenář bude seznámen s jednotlivými rodinami procesorů architektury ARM, s možnostmi vývoje aplikací pro tyto procesory. Aplikace se v převážné ...