Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza a návrh informačního systému pro autoservisy a zákazníky 

  Činčár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro autoservisy a jejich zákazníky, který slouží pro evidenci objednávek, vozidel a servisních záznamů. Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část popisuje ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému 

  Dobrovodský, Matúš
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu, návrh a tvorbu informačného systému vytvoreného pre administrátorov. Pomocou informačného systému bude možné spravovať všetky webové aplikácie spoločnosti z centrálneho miesta.
 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Aplikace pro zlepšení životního stylu, koncentrace a kreativity 

  Okáník, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je návrh funkční aplikace pro zefektivnění a zlepšení návyků v rámci osobního rozvoje jedince. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím, v druhé části se zaměřuje na analýzu již ...
 • Datový a funkční model IS 

  Fukátko, Petr
  Na základě analýzy současných přístupů k informačním systémům zabývajících se turistikou byl vytvořen datový a funkční model. Datový a funkční model byl koncipován tak, aby navržený informační systém byl přínosný pro široké ...
 • Generátor biologických průběhů 

  Kadeřábek, Jan
  Diplomová práce popisuje signál EKG, jeho vznik, hodnocení a přístroj pro jeho generování. Po seznámení se standardním průběhem signálu EKG, byl takový signál vytvořen v programovém prostředí Matlab. Skládá se z celkem 10 ...
 • Kalibrační postupy etalonu Datron 4920 

  Schinneck, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá kalibračními postupy měřicího etalonu střídavého napětí Datron 4920. První část představuje základní pojmy metrologie, její historii a organizace věnující se metrologii. Práce popisuje střídavé ...
 • Návrh a implementace objednávkového systému 

  Miksa, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací objednávkového systému v programovacím jazyce VBA. Program umožňuje vytvářet nové objednávky, generovat faktury a nabízí také evidenci provedených objednávek pro případné reklamace. ...
 • Návrh a tvorba trackovacího systému s podporou vnitropodnikových analýz 

  Okáník, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření funkčního systému pro zefektivnění pracovních procesů v rámci prostředí firmy Anovis. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím. V druhé části se zaměřuje na prozkoumání ...
 • Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí 

  Brodňanský, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. Okrem samostatnej aplikácie sa zaoberá návrhom databázy a užívateľského rozhrania. Obsahuje taktiež analýzu firemného ...
 • Návrh databáze pro prodej a výkup použitých motorových vozidel 

  Kubík, Lukáš
  Bakalářské práce se zabývá návrhem části informačního systému pro výkup a prodej použitých motorových vozidel. První část obsahuje teoretická východiska, která vysvětlují použité postupy a metody. Druhá část je zaměřena ...
 • PC osciloskop – hardwarová část 

  Mego, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať zariadenie, ktoré bude plniť funkciu osciloskopu a logického analyzátora. Práca obsahuje základný prehľad o vlastnostiach osciloskopov, ktoré sú zohľadnené pri návrhu. V ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Paul, Lukáš
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie a návrhy na zlepšenie informačného systému Movex, ktorý používa spoločnosť Branson Ultrasonics, a.s.. Popísané návrhy na z lepšenie vychádzajú z vykonaných analýz. Tieto riešenia ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému spoločnosti ELEARN.AERO a.s, ktorý slúži ako e-learningový portál pre výuku pilotov. Cieľom je previesť analýzu tohto informačného systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Činčár, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrhy na zlepšení informačního systému JIRA, který je využíván společností AutoCont CZ a.s. pro rozdělování úkolů při zpracovávání rozsáhlých a časově náročných projektů. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nguyen Thuy, Phuong
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou současného stavu informačního systému firmy Finance na míru, s. r. o., která se pohybuje v oboru finance, finanční poradenství a další služby. Výsledkem práce by měl ...
 • Programovatelný IR přijímač 

  Géze, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia riešenia pre HW a SW programovateľného IR prijímača. IR prijímač predstavuje logický programovateľný automat, ktorý reaguje na príkazy z diaľkového ovládania vysielané ...
 • Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků 

  Nykodýmová, Veronika
  V rámci znalecké praxe se stále více setkáváme s potřebou vypracování znaleckého posudku, jehož hlavní součástí je rozpočet stavebních prací. U investiční výstavby se rozpočet sestavuje nejčastěji na základě některého ...