Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Návrh logistické koncepce obchodní organizace 

  Černý, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných ...
 • Studie řízení logistiky se zaměřením na distribuci 

  Májsky, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení fungování distribuční logistiky ve vybrané společnosti. Analyzuje současný stav s využitím teoretických poznatků a navrhuje změny. S pomocí vytvoření doporučení pro distribuci ...
 • Studie zabezpečení zakázky se zaměřením na celní problematiku v podniku 

  Martináková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celní problematiku při zabezpečení zakázky ve vybraném výrobním podniku. V teoretické části jsou definována teoretická východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a ...
 • Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou 

  Dudrová, Lenka
  Hlavnou témou mojej diplomovej práce je zhodnotenie, či má firma Nobilis Tilia, s.r.o. rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na zahraničné trhy, konkrétne na nemecký trh s kozmetikou. Celá práca je postupne rozdelená do ...