Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

    Klepková, Silvie
    Práce se zabývá statickým řešením železobetonové monolitické budovy pro bydlení, konkrétně návrhem železobetonové monolitické stropní desky, lokálně podepřené železobetonovými sloupy, její dimenzování a vyztužení. Posouzení ...