Now showing items 1-10 of 10

 • Konstrukce horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje 

  Pavlíček, Alois
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku horizontální deskové vyvrtávačky/frézky. Nejdříve je provedena rešerše vyvrtávaček a příslušenství. Na základě rešerše jsou zvoleny typ a parametry vyvrtávacího ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Rajdl, Filip
  Bakaláská práce se zabývá konstrukčním návrhem veteníku, vetena a vedením v ose Z malé CNC frézky. Nejprve je popsán současný stav a produkce malých CNC frézovacích stroj. Dále obsahuje systémový rozbor dané problematiky. ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Kovács, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční návrh vřeteníku horizontálního vyvrtávacího centra. Nejdřív byla provedena rešerše týkající se vřeteníků horizontálních vyvrtávacích center, kde byly jednotlivě rozebrány ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou konstrukčního návrhu a CAD modelu vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. Po provedené rešerši, ve které byly rozebrány nejdůležitější konstrukční uzly vřeteníku horizontální vyvrtávačky, ...
 • Návrh vřeteníku frézovacího centra 

  Burian, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vestavného vřeteníku frézovacího centra. Cílem práce je návrh vřetene s výkonem 15 kW, který umožňuje automatickou výměnu nástrojů s rozhraním ISO. V úvodu se práce zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh vřeteníku odhrotovacího stroje 

  Tatíček, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh odhrotovacího stroje, se zaměřením na vřeteník, schopného zarovnávat čela a srážet hrany u tyčí kruhového průřezu. Na začátku práce je stručná rešerše konstrukčních uzlů, používaných při ...
 • Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním ...
 • Návrh vřeteníku soustružnického centra 

  Krajča, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku soustružnického centra. Cílem práce je konstrukční řešení soustružnického vřeteníku o výkonu cca 5kW s možností polohování v ose C. Úvodní část práce je zaměřena na ...
 • Návrh vřeteníku soustružnického centra 

  Žádník, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vestavného vřeteníku soustružnického centra. Cílem práce je návrh vřetene pro stroje o výkonu do 10 kW. Pohon vřetene je realizován přes dvoustupňovou převodovku a řemenový převod. V úvodu ...
 • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

  Suda, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...