Now showing items 1-2 of 2

  • 4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu 

    Ferjanc, Jan
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu tříkolového mobilního robota a návrhem scény k prezentaci jeho pohybu. Konstrukce robota bude částečně vycházet z již realizovaného funkčního vzorku, částečně bude návrh designu ...
  • Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě 

    Imramovský, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.