Now showing items 1-7 of 7

 • Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami 

  Tobková, Lenka
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které nalezly své využití jako vonné složky nejrůznějších produktů osobní péče, a to od parfémů, kosmetiky, detergentů až po čistící a prací prostředky. ...
 • Program pro analýzu pachů pro experimentální elektronický nos 

  Janošíková, Pavla
  Tato práce se zabývá zpracováním dat přijatých ze senzorického zařízení známého jako elektronický nos. Práce seznamuje s možnostmi provedení elektronických nosů a s nejznámějšími typy analýz určených k rozpoznávání pachů, ...
 • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

  Beneš, David
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...
 • Studium průniku „musk“ sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů 

  Zouhar, Libor
  Práce byla zaměřena na stanovení musk sloučenin v různých složkách životního prostředí. Syntetické musk sloučeniny jsou organické látky běžně používané jako vonné složky detergentů, parfémů, kosmetiky a ostatních produktů ...
 • Syntetické vonné látky v odpadních vodách 

  Tylichová, Petra
  Syntetické vonné látky jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které jsou používány jako vonné substance v nejrůznějších produktech osobní péče, parfémech, kosmetice, mýdlech, detergentech, čisticích prostředcích, atd. ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Zhodnocení výskytu musk sloučenin ve vodním ekosystému 

  Tobková, Lenka
  V této bakalářské práci je řešena problematika výskytu syntetických musk sloučenin ve složkách životního prostředí, zejména vodního ekosystému. Práce obsahuje základní rozdělení syntetických musk sloučenin spolu s výčtem ...