Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce zařízení pro vakuové lisování plastů 

  Chlup, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro vakuové lisování plastů jakožto významné metody zpracování plastových polotovarů. V rešeržní části diplomové práce je popsán princip této metody, oblast ...
 • Měření aktivity kyslíku ve slitinách železa 

  Žák, Štěpán
  Práce se věnuje problematice stanovení obsahu kyslíku ve slitinách železa s bližším zaměřením na přímé měření aktivity kyslíku v tavenině. V praktické části práce je provedena statistická analýza hodnot aktivity kyslíku ...
 • Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí 

  Kršík, Jakub
  Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický ...
 • Sekundární metalurgie oceli 

  Neduchal, Bronislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...