Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem 

    Krček, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá analýzou soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem. První část práce je věnována rešerši, ve které jsou popsány základní pojmy statiky, popis a charakteristika vazeb neutrálních a vazeb ...
  • Vibrodiagnostika ložisek 

    Navrátil, Pavel
    Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...