Now showing items 1-1 of 1

  • Cena stavebního díla z hlediska investora 

    Chalupová, Hana
    Cílem bakalářské práce je sestavení optimální ceny stavebního díla z hlediska investora. Sestavení ceny pro stavbu rodinného domu zohledněním nákladů vznikajících při jeho užívání. Z rozpočtu byly vybrány dva funkční díly, ...