Now showing items 1-6 of 6

 • Empirický výzkum vazeb mezi malými a středními podniky a ekonomickým růstem Srí Lanky 

  Vijayakumar, Sinnathurai (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: SMEs play important role in both developed and newly industrialized countries in terms of boosting economic growth and alleviating poverty. Despite there are vast numbers of SMEs in Sri Lanka, people ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Measuring Corporate Sustainability and Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added 

  Kocmanová, Alena; Pavláková Dočekalová, Marie; Škapa, Stanislav; Smolíková, Lenka (MDPI, 2016-09-15)
  The aim of the paper is to propose a model for measuring sustainable value which would complexly assess environmental, social, and corporate governance contribution to value creation. In the paper the concept of the ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Velecký, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti ABC s. r. o. Pro posouzení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly použity pro návrhy na zlepšení finanční situace společnosti ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...