Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza způsobů financování bydlení 

  Opatovská, Lucia
  Témou diplomovej práce je Analýza způsobů financování bydlení. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce popíšem trh s nehnuteľnosťami, charakterizujem vývoj realitného ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Škabrahová, Eva
  Diplomová práce pojednává o možnostech financování stavby rodinného domu včetně koupě pozemku. Teoretická část je zaměřena na objasnění všech možných variant financování a vysvětlení pojmů, které se vztahují k této ...
 • Možnosti použití hodnotové analýzy při výběru poskytovatele hypotečního úvěru 

  Pískatá, Petra
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejvhodnější variantu hypotečního úvěru pro typového zájemce o úvěr. V první části je pojednáno o problematice financování vlastního bydlení, možnostech financování s pomocí úvěrů a je ...
 • Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci 

  Bidlo, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy ...
 • Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá riziky spojenými s oceněním nemovitostí pro bankovní instituce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti týkající se bankovních úvěrů, především pak ...
 • Vliv nových institutů na kulturu řízení stavebního podniku 

  Březina, Josef
  Předkládaná disertační práce se zabývá kulturou řízení stavební firmy v návaznosti na nové instituty, které jsou v České republice zaváděny především po našem vstupu do společenství států Evropské unie. Pod zde uváděnými ...
 • Využití prvků hodnotového inženýrství pro realizaci vybrané stavby v obci 

  Chytková, Markéta
  Cílem mé práce na téma Využití prvků hodnotového inženýrství pro realizaci staveb v obci je srovnat metody hodnocení veřejných zakázek v obci a metody hodnocení za pomocí prvků hodnotového inženýrství. Ve městě Dobruška ...