Now showing items 1-4 of 4

 • Oceňování hodnoty podniku 

  Žďárský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením hodnoty podniku na základě teoretických východisek uvedených v úvodní části této práce. V praktické části diplomové práce je vybraná společnost Trial servis, s. r. o. analyzována a ...
 • Oceňování podniku 

  Kovandová, Klára
  Diplomová práce se věnuje ocenění vybraného podniku OPTICONTROL, s.r.o. za pomoci výnosové metody. Práce je rozdělena do tří částí, a to části teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hálová, Kristína
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Pekárna XYZ s.r.o. za použití výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce. V druhé části je nejprve ...
 • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

  Mašterová, Lucie
  Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...