Now showing items 1-4 of 4

 • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

  Hrouzek, Jan
  Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Převodovky s plynule měnitelným převodem 

  Švestka, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje poznatky o vývoji a dnešním použití třecích převodovek s plynule měnitelným převodem použitých v automobilech. Obsahuje konstrukci a princip funkce těchto převodovek. Dále obsahuje jejich výhody ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci převodovek osobních automobilů. 

  Chuchma, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje souhrn poznatků o současných převodovkách používaných u osobních automobilů. Obecně popisuje konstrukční uspořádání a principy funkce převodovek. Dále poskytuje informace o jednotlivých typech ...