Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Peterek, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je popsat a realizovat vybrané metody pro odhad výkonového spektra z variability srdečního rytmu. Byly vypracovány dvě metody, které jsou v závěru práce navzájem srovnány. Práce se skládá z ...
 • Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation. 

  Šrutová, Martina
  Cílem této práce je zjištění změn předcházejícím fibrilaci síní. Pozorována je rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem. Do experimentu výzkumného ústavu Cleavlendské kliniky bylo zapojeno šest psů různých ras. Signály ...
 • Klasifikace EKG na základě metod HRV analýzy 

  Caha, Martin
  Tato práce se zabývá klasifikací EKG naměřeného z izolovaných králičích srdcí v průběhu experimentu s opakovanou ischemií. Klasifikační příznaky byly tvořeny za použitím metod analýzy variability srdečního rytmu. Výsledky ...
 • Modelování RR intervalů 

  Jach, Daniel
  Tato práce je zaměřená na modelování RR intervalů. Jsou vytvářeny modely, které ilustrují funkci kardiovaskulárního systému, především za účelem testování různých metod vyjádření, odstranění trendu a analýzy signálů ...
 • Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci 

  Navrátilová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro analýzu a klasifikaci spánku. Popisuje jakjednotlivé spánkové fáze a vzorce biosignálů v průběhu spánku, tak metody pro klasifi-kaci. Příznaky jsou extrahovány na dodaných ...
 • Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV 

  Schlorová, Hana
  Nejužívanější metodou pro skórování spánkových stadií je hodnocení dle EEG. Tato práce využívá naopak EKG jako signálu srovnatelného k hodnocení spánku. Shrnuje metody prezentace a hodnocení variability srdečního rytmu ...
 • Software pro ruční rozměření signálů EKG 

  Jež, Radek
  Tato práce se zabývá hodnocením EKG ve smyslu klasifikace rytmu a analýzy HRV. V teoretické části práce jsou popsány základy fyziologie srdce a jeho obvyklé patologie, základy elektrokardiografie, hodnocení EKG a standardy ...