Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy 

    Sedlář, Martin
    Tato práce slouží jako přehled moderních trendů pohonných jednotek. První část práce nastiňuje rozdělení spalovacích motorů, následující hlavní část je přehledem několika pohonných jednotek charakteristických pro své ...
  • Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů 

    Pohořelský, Petr
    V bakalářské práci jsem se soustředil na princip činnosti tykající se rozvodových mechanismů moderních spalovacích motorů se zaměřením na variabilní časování ventilů. Práce je pojata jako rešerše dostupných elektronických ...