Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

    Hynčica, Vojtěch
    Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...