Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

  Gebauer, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...
 • Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí - Kuřim 

  Fryčar, David
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice zohledňujícím všechny druhy ...
 • Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky 

  Šoustal, Petr
  Cílem této diplomové práce je popsání ochran pro venkovní vedení v distribučních sítích. Jsou zde popsány požadavky kladené na ochrany a základní členy ochran. Ochrany jsou rozděleny podle jejich ochranných funkcí. U každé ...
 • Pavilon v botanické zahradě v Jihlavě 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce pavilonu v botanické zahradě v Jihlavě. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli s rozdílnými typy žeber. Dispozičně se jedná o stavbu mnohoúhelníkového půdorysu, ...
 • Studie Hrušovanské spojky 

  Filo, Martin
  Studie Hrušovanské spojky se zabývá návrhem přímého spojení mezi železničními stanicemi Brno hl .n. a Znojmo tak, aby vlaky nemusely zajíždět do železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Spojka výrazně zrychlí a zefektivní ...
 • Studie náměstí v České Skalici 

  Rejzek, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh vhodného uspořádání náměstí v České Skalici. Práce se zabývá návrhem parkovacích stání, autobusovými zálivy, bezbariérovými chodníky a návrhem přechodů pro chodce a místa pro přecházení. Další ...
 • Zastřešení amfiteátru ve Vizovicíxh 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je návrh zastřešení jeviště přírodního amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v různém konstrukčním uspořádání. Dispozičně se jedná o trojúhelníkovou stavbu, ...