Now showing items 1-11 of 11

 • Bučovice - studie obchvatu 

  Guráň, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je prověřit možné vedení silnice I/50 na území města Bučovic s ohledem na životní prostředí a život ve městě. Navrhovaný obchvat bude zejména odvádět tranzitní dopravu mimo centrální část města. ...
 • Developerský záměr 

  Matuš, Martin
  Diplomová práce má za úkol definovat základní pojmy developerských projektů, investic, oceňování staveb a stavebních prací a vztahů pro hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu. Dále popsat problematiku ...
 • Návrh obytné zóny v obci Sloup 

  Kocman, Jan
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu obytné zóny v severní části obce Sloup v Moravském krasu. Byly zpracovány 4 varianty, pro které byly vyhotoveny výkresy situace a situace dopravního značení. Výkres vzorových ...
 • Návrh obytné zóny v Dolní Lutyni 

  Tkáčová, Klára
  Cílem bakalářské práce je návrh variantního řešení obytné zóny v obci Dolní Lutyně. Jedná se především o nalezení vhodného uspořádání stavebních pozemků na vymezeném území, vyřešení dopravní infrastruktury a dopravy statické. ...
 • Ocelová konstrukce přístřešku 

  Kuba, Cyril
  Nová ocelová konstrukce čerpací stanice PHM. Návrh tvaru a rozměrů konstrukce. Výpočet vnitřních sil a dimenzování hlavních nosných prvků pro dvě varianty. Porovnání variant. Statický výpočet pro vybranou variantu. Půdorys ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vaněček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. ...
 • Podnikatelský záměr – založení penzionu 

  Vystrčilová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru založení penzionu v obci Suchá Loz. Cílem práce je na základě marketingového výzkumu v dané oblasti stanovit možné varianty realizace. Nejvýhodnější z nich bude ...
 • Přepočet a alternativní návrh ocelové konstrukce zimního stadionu v Jindřichově Hradci 

  Holec, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jindřichově Hradci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 80 x 52 m. Střešní konstrukce je tvořena ...
 • Přepočet a variantní návrh zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 84 x 63 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými ...
 • Variantní řešení obchvatu Rosic 

  Plucarová, Eva
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit variantní řešení severního obchvatu silnice I/23 okolo města Rosice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji, přibližně 25 kilometrů západně od města Brna. Jsou zpracovány tři ...
 • Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy 

  Kotrla, Jakub
  Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena ...