Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

    Novák, Petr
    Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...