Now showing items 1-10 of 10

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • Bytový dům 

  Horká, Simona
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům s garážemi se nachází ve Zlínském kraji v okrajové části obce Hovězí. Katastrální území Hovězí na parcele č. ...
 • Bytový dům v Kyjově 

  Jurutková, Zuzana
  Tato diplomová práce řeší novostavbu bytového domu s prodejnou pečiva. Bytový dům má pět nadzemních podlaží. Objekt není podsklepen. V bytovém domě bude patnáct bytových jednotek, z toho jedna bezbariérová. Bytový dům je ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Plachá, Erika
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu v Lesonicích. Objekt je navržen pro trvalé bydlení 3-4 osob. Rodinný dům je umístěn na mírně svažitém pozemku na ...
 • Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci 

  Schrámek, Martin
  Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby haly v Kuřimi 

  Schrámek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je etapa montáže železobetonové prefabrikované nosné konstrukce haly v Kuřimi. Skladová hala bude užívána za účelem skladování a distribuce nábytkového kování. Její součástí je i provozně ...
 • Rodinný dům 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je navržen v katastrálním území Dolní Město. Pozemek se nachází v obytné zóně. Pozemek se nachází na rovině. Dům má atypický půdorys o celkových ...
 • Rodinný dům ve Věžnici 

  Stránská, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu určeného pro obývání čtyřmi osobami. Dům je částečně podsklepený a má jedno nadzemní podlaží. Na stavbu bude použito tradičních ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Neničková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovního stadionu dle navržené dispozice. Klimatické zatížení (sníh a vítr) je stanoveno pro lokalitu Kopřivnice. ...