Now showing items 1-5 of 5

 • Koncepční návrh zařízení pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy na trolejová vedení 

  Rohánek, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problémem námrazy na trakčním vedení. V práci jsou zevrubně popsány a zhodnoceny relevantní patenty a existující komerčně dostupné systémy pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy. Na ...
 • Kroměříž - město na nové křižovatce 

  Ondrůšková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vybranými druhy a stavy dopravy ve městě a jejich vztahu k lidem a naopak. První část práce se věnuje teorii dopravy ve městech a jejich propojení s okolím. Vysvětluje základní pojmy této ...
 • Měření jízdních manévrů vozidel hromadné přepravy osob, pro stanovení komfortní a bezpečné jízdy 

  Hlavová, Vendula
  Komfort vnímaný cestujícími během přepravy v MHD hraje zásadní roli a její zlepšení může vést k přilákání většího množství zákazníků. Z toho důvodu je neustálá snaha zlepšovat pohodlí cestujícího. Diplomová práce se zabývá ...
 • Parkování P+R v Brně 

  Janyška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá organizací parkování ve městě Brně se zaměřením na záchytná parkoviště typu Park and Ride. Teoretická část obsahuje informace o brněnské infrastruktuře a o integrované a multimodální dopravě. ...
 • Trend vývoja železničných staníc 

  Dubeňová, Ľubica (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Dating back to the 1830s, railways were developed in Britain. The history of railway stations began with a transit station in which the reception area and the hall were separate buildings. This division of stations into ...