Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Zámečníková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru správné formy podnikání pro společnost. Výběr nejvhodnější formy podnikání bude posuzován především z pohledu daně z příjmu. Do analýzy zahrnu formu podnikání jako fyzická ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických osob 

  Kopečná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá volbou formy podnikání v případě fyzických osob. Jde o společnost s anebo bez spolupracující osoby, dále vstup další fyzické osoby do společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Nezvalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky. Zaměřuje se na hlavní kritérium výběru, kterým je optimalizace daňové povinnosti. V práci jsou porovnávány daňové ...
 • Volba právní formy podnikání z hlediska optimalizace daňové zátěže 

  Kropáčová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním daňového zatížení vybraných forem podnikání s cílem poskytnout konkrétnímu podnikatelskému subjektu doporučení k volbě takové právní formy, která se z hlediska posuzovaných kritérií ...