Now showing items 1-15 of 15

 • Mateřská škola v Brně 

  Růžičková, Tereza
  Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Bartlová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Křížová, Lucie
  Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Rušarová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Bučková, Anna
  Knihovna je stavba, která by neměla být opomíjena. V dnešní době je těžké se zastavit a mít kolem sebe klid. Tato veřejná instituce nám jej může nabídnout jako žádná jiná. Není to ale jen o čtení knih - může spojovat mnoho ...
 • Modelování ekonomické efektivnosti projektů silniční inftrastruktury 

  Michalik, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a přínosů investic do silniční infrastruktury. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je obecně popsán postup při analýze nákladů a přínosů, a poté je hlouběji popsána ...
 • Novostavba kolejí v Brně 

  Kopřivová, Petra
  Zadáním diplomové práce „Novostavba kolejí v Brně“ je zpracovaní dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění. Řešený objekt je situován na reálném pozemku v ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Bednář, Petr
  Předmětem mojí bakalářské práce byla novostavba krytého bazénu a obnova zimních lázní v městské části Brno-Zábrdovice. V tomto areálu se dále nachází letní koupaliště s umělým vlnobitím, budova šaten a hygienického zázemí ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Neveselá, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je stavba krytého bazénu v městské části Brno Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Stavba krytého bazénu je ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Indruchová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server. V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a dále na několika decentralizovaných pracovištích. Objekt ...
 • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

  Langnerová, Karolina
  Tato práce se snaží prověřit možnou výstavbu mateřské školy ve velmi stísněných podmínkách vnitrobloku tak, aby byly dětem umožněny důstojné první kroky ve vzdělávacích zařízeních a zároveň byly ekonomicky využity pozemky ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Křenek, Roman
  Nová radnice pro Brno Střed je třešničkou na dortu navazující na plánovanou rozsáhlou výstavbu nového Hlavního nádraží a čtvrti Trnitá, která by toto nádraží měla propojit s historickým centrem. Taková změna významně ovlivní ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Sochorková, Tereza
  Cílem návrhu bylo vyřešit zástavbu neobývaného a nekultivovaného území na nároží ulic Nové sady a Úzká v blízké vzdálenosti od historického jádra města. Kvůli vytvoření veřejného prostoru a zároveň dostatečnému proslunění ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Nesvadba, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem městského, otevřeného bloku a návrh radnice pro Brno – Střed. Řešené území se nachází na nároží ulice Hybešova a Nové Sady. V současné době je v území několik drobných staveb a zpevněné ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Zavadil, Ondřej
  Cílem návrhu bylo vyřešit zástavbu urbanisticky zadenbaného území na nároží ulic Nové sady a Úzká v nedaleko historického jádra města. V návrhu jsem se snažil vytvořit velké množství vnitřních prostor s výhledy do okolí, ...