Now showing items 1-7 of 7

 • Dřeviny ve veřejném městském prostoru 

  Markevičová, Vendula
  Dizertační práce pojednává o vzájemném vztahu mezi dřevinami a veřejným městským prostorem, respektive mezi architektonickou kompozicí a jejími prvky. Dřeviny, zejména stromy, podléhají stejným estetickým zákonitostem, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Votroubek, Vít
  Jedná se o návrh bytového domu s obchodní a stravovací funkcí v parteru.
 • Historické podzemí a jeho potenciál 

  Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Tímto článkem upozorňuji na existenci velkého počtu historických podzemních prostor, které nejsou využívány a chátrají. Jako příklad uvádím stručné informace o podzemí ve městě Brně - historii těchto prostor, poloze a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šnyrch, Marek
  Stavba je navržena jako dva polyfunkční domy se společnými podzemními garážemi, komercí v parteru a převážně malometrážními byty vhodnými pro funkci domu s pečovatelskou službou. Cílem urbanistické koncepce dostavby území ...
 • Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města 

  Dobiášová, Lucie
  Práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí na území města Brna, a to konkrétně přednádražního prostoru na ulici Nádražní. Posuzuje současný stav dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích ...
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE KOLÁČKOVA NÁMĚSTÍ VE SLAVKOVĚ 

  Brázdová, Dana
  Projekt se snaží vrátit význam Koláčkova náměstí v rámci města. Úprava a vlastní oživení území dodá potřebný městotvorný prvek. Také funkční náplň novostaveb zvýší využivatelnost centra. Informační centrum, knihovna, ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Mai Lan, Chi
  V dněšní době vznikají dvě hlavní typologie bydlení, bytové domy a rodinné domy. Bytové domy vznikají v centru města a na jeho okrajích, jsou to většinou vícepodlažní objekty s centrální vertikální komunikací. Rodinné domy ...