Now showing items 1-4 of 4

 • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

  Martiniová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
 • Návrh financování České florbalové unie 

  Veselý, Ondřej
  Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci občanského sdružení ČFbU. Důraz je kladen na finanční analýzu sdružení, z hlediska vybraných finančních ukazatelů příjmu. Na základě zhodnocení finanční situace v ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Tvrdonice 

  Komárková, Renata
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Tvrdonice. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, obci a rozpočtu obcí. ...