Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

    Litschmann, Patrik
    Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
  • Zhodnocení investičního záměru aquaparku 

    Jakubíček, Radim
    Diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení investičního záměru výstavby aquaparku ze strany obce. Definuje veřejnou správu v ČR, popisuje obec a její možné zdroje vlastních a cizích příjmů, do kterých spadají státní a ...