Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmová vektorová měření 

    Dvořák, Radek
    Práce pojednává o návrhu a konstrukci vektorového měřícího systému pro měření impedance v širokém kmitočtovém pásmu založeném na principu tzv. šestibranu. Jsou rozebrány předpoklady pro přesné měření, metody linearizace, ...