Now showing items 1-13 of 13

 • Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku 

  Kompová, Radmila
  Tato práce se zabývá implementací a možnými optimalizacemi metody lattice-Boltzmann. Tato metoda umožňuje modelovat tok kapalin pomocí simulace pohybu fiktivních částic. Práce se zaměřuje na možná vylepšení existujícícho ...
 • Algoritmy pro procházení 2D bludiště 

  Chvíla, Lukáš
  Tato práce popisuje způsob automatického nalezení cesty ve 2D bludišti, které je zadáno formou bitmapových mřížek obsazenosti. Problém byl řešen v jazyce C# za pomoci algoritmu přímkové dekompozice, pomoci kterého je ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Efektivní implementace vysoce náročných algoritmů na vícejádrových procesorech 

  Tomečko, Lukáš
  Cieľom tejto práce je paralelizovať a vektorizovať simuláciu toku kvapalín. Dosiahne sa to pomocou knižnice OpenMP a prekladaču od Intelu. Implementované boli rôzne prístupy k problému, ako napr. cache blocking, zoraďovanie ...
 • On registration of vector maps with known correspondences 

  Jelínek, Aleš; Ligocki, Adam (VSB-Technical University of Ostrava, 2019-09-01)
  Data association and registration is an important and actively researched topic in robotics. This paper deals with registration of two sets of line segments, which is especially useful in mapping applications. Our method ...
 • On registration of vector maps with known correspondences 

  Jelínek, Aleš (IEEE, 2018-05-21)
  Data association and registration is an important and actively researched topic in robotics. This paper deals with registration of two sets of line segments, which is especially useful in mapping applications. ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Převod křivky z rastru na vektorovou representaci 

  Král, Jiří
  V mém procesu vektorizace se snažím o převod vstupního šedotónového obrazu na vektorový se snahou o co největší podobnost se vstupním obrazem. Vektorizace se provádí pomocí aproximace křivkou, jenže aproximovat lze pouze ...
 • Ray-tracing s využitím SSE 

  Kučera, Jiří
  Tato práce se zabývá využitím SSE instrukcí k akceleraci výpočtů probíhajících při ray-tracingu. Aby bylo možné SSE instrukce co nejefektivněji použít, bylo zvoleno současné sledování čtyř paprsků uzavřených v jednom svazku. ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Sládková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce bylo vyhotovení ortofotomapy v lokalitě Brno – Slatina. Zpracování celého projektu bylo provedeno v softwaru Photomod 4.3, jež je produktem ruské společnosti Racurs. Pro vypracování bylo třeba ...
 • Vektorizovaná mračna bodů pro mobilní robotiku 

  Jelínek, Aleš
  Disertační práce se zabývá zpracováním mračenen bodů z laserových skenerů pomocí vektorizace a následnému vyhledávání korespondencí mezi takto získanými aproximacemi pro potřeby současné sebelokalizace a mapování v mobilní ...
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci topografické mapy 

  Zvonek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panelu úloh v programu MicroStation Powerdraft V8i, který lze využít v zásadě pro jakoukoliv vektorizaci nebo zákres skutečného stavu. Práce obsahuje i podrobný návod pro vytvoření ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Hlávka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Kotvrdovice. V této části je předpokládaný posun zástavby vůči platné katastrální mapě, z důvodů historického vývoje za druhé ...