Now showing items 1-6 of 6

 • Revitalizace vybrané části vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku 

  Kult, Jan
  Cílem mé práce bylo provést revitalizaci na vybraném úseku vodního toku. Předmětem revitalizačních úprav je snížení sklonu dna, doplněné o spádové stupně a balvanitý skluz. Další úpravou je snížení sklonu břehů a nový návrh ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Šmídová, Hana
  Tato práce řeší revitalizační návrh vybraného úseku vodního toku Kuřimka mezi ř.km 0,212-0,312 na katastrálním území Kníničky. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu, posouzení kapacity a následný návrh revitalizační ...
 • Úprava vybraného úseku toku 

  Varga, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku a následným návrhom úpravy toku. Práca je koncipovaná na štyrmi rôznymi úrovňami. Prvá z nich sa týka popisu všeobecných charakteristík vybraného ...
 • Způsoby stabilizace břehů vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh stabilizace břehů vodního toku Svratka v katastrálním území Tišnov. Zvolená lokalita byla rozdělena do deseti úseků. Každý úsek byl klasifikován z hlediska stavu vegetačního ...