Now showing items 1-2 of 2

  • Revitalizační zásahy na vodních tocích 

    Grand, Stanislav
    Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou vybraného úseku na vodnom toku Svitava. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu toku a popísaním všeobecných charakteristík. Druhá časť sa ...
  • Úprava vybraného úseku toku 

    Varga, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku a následným návrhom úpravy toku. Práca je koncipovaná na štyrmi rôznymi úrovňami. Prvá z nich sa týka popisu všeobecných charakteristík vybraného ...