Now showing items 1-20 of 26

 • Administrativní budova 

  Lampa, Martin
  Diplomová práce „Administrativní budova“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, s mezonetovou částí, nepodsklepený s plochou střechou, s kombinovaným ...
 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Areál "relax" 

  Remsová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekreačního areálu, který se skládá z hlavního objektu restauračního zařízení a šesti rekreačních chatek. Na pozemku se dále nachází tenisový kurt. Restaurace je nepodsklepený ...
 • Bytový dům 

  Antoš, Jan
  Diplomová práce "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je nepodsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, ...
 • Bytový dům v Ostravě 

  Šponarová, Lucie
  Předmětem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu s byty ve vysokém standardu bydlení. Budova bude situována na svažitém pozemku v současnosti přístupném z ulice Hýbnerova v katastrálním území Slezská Ostrava. ...
 • Minipivovar ve Vyškově 

  Zvolský, Dalibor
  Diplomová práce – minipivovar ve Vyškově, je zpracována ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcele č. 2123/72 ve Vyškově. Objekt je situován ...
 • Novostavba farního kostela v Brně-Líšni 

  Jurák, Vítězslav
  Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží. ...
 • Polyfunkční objekt 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Moravských Budějovicích, v katastrálním území Moravské Budějovice. Polyfunkční dům je částečně podsklepený s jedním podzemním ...
 • Přestavba Janečkova mlýna 

  Owczarzy, Denis
  Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce ...
 • Rezidence Berkova 

  Seďa, Ondřej
  Tématem bakalářské práce je návrh rezidence Berkova. Stavební parcela je situována na nároží ulic Berkova a Bulharská ve statutární části města Brna Královo Pole. Jedná se o šestipodlažní bytový dům. Rezidence je navrhnuta ...
 • Rodinné bydlení s kadeřnictvím 

  Remsová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného bydlení s kadeřnictvím. Jedná se o dvoupodlažní dům propojený s přízemní provozovnou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodové nosné zdivo tloušťky 300 mm je vyzděno ...
 • Rodinný dům 

  Čejka, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu na pozemku par. č. 229/10 v obci Rabštejnská Lhota. Rodinný dům se nachází v rovinatém terénu. Jedná se o dvoupodlažní rodinný ...
 • Rodinný dům 

  Mázl, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh pasivního rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je umístěna v severní části obce Pístovice nedaleko Vyškova. Jde ...
 • Rodinný dům s autoservisem 

  Špalková, Radka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je umístěn v okrese Znojmo v obci Višňové. Rodinný dům je navržen jako dvou podlažní, nepodsklepený pro ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Lavička, Jan
  V bakalářské práci se zabývám návrhem jednogeneračního rodinného domu s cestovní kanceláří. Objekt se bude realizovat v obci Lanžhot u Břeclavi. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní dům. Nosné zdivo je z keramických ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice 

  Figura, Tomáš
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice“ řeší nadstandardní vilu s provozem v Lošticích. Objekt je situován do rovinného terénu. Objekt je navržen jako 2 podlažní, nepodsklepený ve stěnovém systému HELUZ. ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Filgasová, Tereza
  Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří, která má svůj vlastní vstup.Půdorysný tvar je sestaven ze dvou na sebe přiléhajících Obdélníků. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chadima, Zdeněk
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou ve Skutči. Provozovnou je fotoateliér s grafickým studiem. Dům je určen pro 4 až 5 člennou rodinu a má tři podlaží. Podzemní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kandráčová, Miroslava
  Předkládaná bakalářská práce řeší objekt dvoupodlažního rodinného domu s malou provozovnou kavárny s kapacitou do dvacet hostů. Jedním z problémů, kterým se v tomto projektu zabývám, je konstrukční propojení objektů, aniž ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Pospíšil, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu a je navržen na svahovitém pozemku v obci Vřesina. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Objekt je dvoupodlažní ...