Now showing items 1-16 of 16

 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního ...
 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Konstrukční návrh měřicího volantu 

  Papp, Tomáš
  Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...
 • Minimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Diplomová práca sa zaoberá dynamikou pohybu automobilu a tvorbou teoretického modelu pre softwarovú simuláciu prejazdu vozidla zadanou trajektóriou, pričom sa zameriava na jazdný režim s cieľom minimalizácie času prejazdu. ...
 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Návrh a ověření funkčnosti systému směrového řízení vozidla 

  Margetaj, Martin
  V této práci je prezentován a popsán FlexRay komunikační protokol se sběrnicí. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci a pro vývoj řídících systémů. Dále je popsána tvorba signálové brány pro ...
 • Návrh dálničniho osobního vozidla na elektrický pohon 

  Přikryl, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce automobilu na elektrický pohon. Nejdříve byla řešena dynamika vozidla v programu MathCad. Ze získaných výsledků byly vybrány komponenty. Následně proběhl návrh koncepce ...
 • Představení projektu E_VECTOORC 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení ...
 • Představení projektu icompose - integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrických vozidel 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage ...
 • Vizualizace telemetrických dat 

  Kolář, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace v systému Unity, která by umožňovala vykreslování vozidla a jeho dílčích prvků podvozku v reálném čase. Pozice a natočení jednotlivých částí se řídí daty, která ...
 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Vliv aerodynamických sil na jízdní komfort vozidla a polohu karoserie 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce se zabývá působením aerodynamických sil a jejími vlivy na polohu karoserie a jízdní komfort vozidla. Simulace byla provedena v počítačovém programu ADAMS (MSC Software TM).
 • Vliv parametrů odpružení a tlumení na jízdní vlastnosti vozidla 

  Kopca, Filip
  Práca vysvetľuje funkciu a charakteristiky pruženia a tlmenia, ich spôsob a mieru akým ovplyvňujú chovanie vozidla počas vybraných jazdných manévrov. Cieľom zaistiť čo najväčšiu priľnavosť, predvídateľnosť chovania vozidla.
 • Vliv vybraných elektronických systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Schejbal, Jan
  Předkládaná práce se zabývá vlivem vybraných elektronických systémů podvozků moderních vozidel na jejich jízdní dynamiku. Hlavním cílem této práce je zformulování základní metodiky pro posuzování nehod s vlivem těchto ...
 • Využití virtuální reality v dynamice vozidel 

  Mach, Břetislav
  Cílem této diplomové práce je využití virtuální reality pro analýzu a zobrazení vozidla a veličin charakterizujících dynamické vlastnosti automobilu. Pro simulaci jsou využity programové nástroje Matlab/Simulink a Virtual ...