Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce chorob v snímku sítnice oka 

    Koštialik, Daniel
    Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria medzi  najčastejšie ochorenia sietnice,  ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú slepotu. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať software schopný ...
  • Klasifikace a rozpoznávání patologických nálezů v obrazech sítnice oka 

    Macek, Ján
    Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria v dnešnej dobe medzi dve najčastejšie ochorenia sietnice, ktoré môžu mať za následok čiastočnú alebo úplnu stratu zraku. Práve z tohto dôvodu je potrebné ...