Now showing items 1-14 of 14

 • Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku 

  Kompová, Radmila
  Tato práce se zabývá implementací a možnými optimalizacemi metody lattice-Boltzmann. Tato metoda umožňuje modelovat tok kapalin pomocí simulace pohybu fiktivních částic. Práce se zaměřuje na možná vylepšení existujícícho ...
 • Akcelerace fotoakustického snímkování 

  Nedeljković, Sava
  Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...
 • Algoritmy pro procházení 2D bludiště 

  Chvíla, Lukáš
  Tato práce popisuje způsob automatického nalezení cesty ve 2D bludišti, které je zadáno formou bitmapových mřížek obsazenosti. Problém byl řešen v jazyce C# za pomoci algoritmu přímkové dekompozice, pomoci kterého je ...
 • Analýza dynamiky kreslení 

  Labounková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamiky kreslení. Zabývá se obkreslovacími testy, které lze pro analýzu uplatnit. Dále se zabývá metodou pro časovou segmentaci postupně vznikající kresby a také vektorizací kreslených ...
 • Intel Integrated Performance Primitives a jejich využití při vývoji aplikací 

  Machač, Jiří
  Cílem prezentované práce je demostrace a zhodnocení přínosu vypočetních systémů SIMD a to zejména jednotek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 a SSE4 firmy Intel, pomocí vytvořených demostračních aplikací knihovnou Intel Integrated ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Přenosová technologie G.fast 

  Zvařič, Filip
  Tato diplomová práce se věnuje technologiím G.fast a VDSL2 a jejich porovnání. G.fast disponuje předpoklady pro nahrazení VDSL2 přípojek krátké vzdálenosti. Práce podrobně popisuje modulační techniky obou DSL technologií ...
 • Přenosové technologie VDSL2 vplus a G.fast a jejich testování 

  Vehera, Vladyslav
  Tato diplomová práce popisuje základní parametry technologií VDSL2 Vplus a G.fast, které umožňují přenos dat pomocí stávajících telefonních linek. Teoretická část práce popisuje hlavní parametry všech aktuálně známých ...
 • Převod křivky z rastru na vektorovou representaci 

  Král, Jiří
  V mém procesu vektorizace se snažím o převod vstupního šedotónového obrazu na vektorový se snahou o co největší podobnost se vstupním obrazem. Vektorizace se provádí pomocí aproximace křivkou, jenže aproximovat lze pouze ...
 • Ray-tracing s využitím SSE 

  Kučera, Jiří
  Tato práce se zabývá využitím SSE instrukcí k akceleraci výpočtů probíhajících při ray-tracingu. Aby bylo možné SSE instrukce co nejefektivněji použít, bylo zvoleno současné sledování čtyř paprsků uzavřených v jednom svazku. ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Sládková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce bylo vyhotovení ortofotomapy v lokalitě Brno – Slatina. Zpracování celého projektu bylo provedeno v softwaru Photomod 4.3, jež je produktem ruské společnosti Racurs. Pro vypracování bylo třeba ...
 • Vektorizovaná mračna bodů pro mobilní robotiku 

  Jelínek, Aleš
  Disertační práce se zabývá zpracováním mračenen bodů z laserových skenerů pomocí vektorizace a následnému vyhledávání korespondencí mezi takto získanými aproximacemi pro potřeby současné sebelokalizace a mapování v mobilní ...
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci topografické mapy 

  Zvonek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panelu úloh v programu MicroStation Powerdraft V8i, který lze využít v zásadě pro jakoukoliv vektorizaci nebo zákres skutečného stavu. Práce obsahuje i podrobný návod pro vytvoření ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Hlávka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Kotvrdovice. V této části je předpokládaný posun zástavby vůči platné katastrální mapě, z důvodů historického vývoje za druhé ...