Now showing items 1-2 of 2

  • GIS využití krajiny obce Jinačovice 

    Kelblová, Kristýna
    Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED ...
  • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

    Adamček, Adam
    Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...