Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový soubor Nová Dukla, technologická etapa spodní stavba 

  Záleský, Martin
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt spodní stavby, bytového domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, velkoprůměrové piloty a základový monolitický ...
 • Návrh založení atletického stadionu v Plzni 

  Drs, Jakub
  Úkolem bakalářské práce je popsat návrh bezpečného a ekonomického založení tribuny atletického stadionu v Plzni. Návrh a posouzení je vypracován na základě zjištěných geotechnických podmínek a zatížení od konstrukce. Při ...
 • Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba 

  Krč, Jan
  Bakalářská práce řeší spodní stavbu polyfunkčního objektu, který je z důvodů složitých základových poměrů založen na vrtaných pilotech ve 3 výškových úrovních. Hlavní částí práce jsou technologické předpisy, zabývající se ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu ve Znojmě 

  Kousal, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby bytového domu ve Znojmě. Budova je založena na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které navazují na základovou desku. V místech vyššího zatížení jsou ...
 • Stavebně technologická etapa založení haly s administrativním zázemím 

  Otrusina, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologických postupů při zakládání skladovací haly s administrativním zázemím ve Vracově. Práce se bude zabývat technologickými předpisy vrtaných pilot a základových konstrukcí. ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní a výrobní haly společnosti Hydraulics s.r.o. 

  Kousal, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace novostavby výrobně administrativní haly společnosti Hydraulics s.r.o. Diplomová práce řeší studii realizace hlavních technologických etap objektu, na ...
 • Výrobní hala vývojového centra LISS - technologická etapa zakládání 

  Maléřová, Tereza
  Bakalářská práce řeší technologickou etapu zakládání výrobní haly a vývojového centra LISS. Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, vybrané konstrukce a technologická zařízení jsou založeny na plošných ...
 • Výzkumný ústav Olomouc - hrubá spodní stavba 

  Kondáš, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby Výzkumného ústavu v Olomouci, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Součástí práce je řešení organizace výstavby a návrh ...