Now showing items 1-20 of 22

 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

  Beránková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...
 • Changes in mean swimming speed and efficiency in the front crawl at 2x25m track 

  Šťastný, Jan; Motyčka, Jaroslav (Faculty of Education. University of Alicante, 2015-10-01)
  Between the years 2009 and 2014 our team have collected data from more than 2000 measurements of four different swimming techniques. The swimmers that have participated in the research study include members of the Czech ...
 • Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí 

  Březina, Jiří
  Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických ...
 • Elektromagnetická indukční měřidla bodových rychlostí 

  Březina, Jiří
  Tato bakalářská práce objasňuje problematiku elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí. Je proveden průzkum všech dostupných normových podkladů k těmto měřidlům. Měřidla jsou popsána po stránce technické a ...
 • Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů 

  Musil, Jan
  V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • An Issue of Boundary Value for Velocity and Training Overhead Using Cooperative MIMO Technique in Wireless Sensor Network 

  Islam, M. R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  A boundary value of velocity of data gathering node (DGN) and a critical value for training overhead beyond which the cooperative communication in wireless sensor network will not be feasible is proposed in this paper. ...
 • Lokální větrání v průmyslových provozech 

  Brdečko, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání v průmyslových prostorech. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. V kapitole uvedeny legislativní předpisy i technické požadavky, aby ...
 • Maximum Available Accuracy of FM-CW Radars 

  Ricny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This article deals with the principles and above all with the maximum available measuring accuracy analyse of FM-CW (Frequency Modulated Continuous Wave) radars, which are usually employed for distance and velocity ...
 • Measurement of the airflow velocity upstream and downstream a wire mesh using constant temperature anemometry 

  Lízal, František; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Measurement of velocity upstream and downstream a special wire mesh was performed to ascertain the effect of the mesh on the flow. The mesh consisted of two components, a basic rectangular mesh with mesh width 1.22 mm and ...
 • Měření průtoků plynů 

  Hniličková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření objemového průtoku plynu, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. Analýzou současných měřících metod. Dále porovnáním měřících průtokoměrů, jejich využití a funkčnost.
 • Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru 

  Kozák, Jan
  Diplomová práce se zabývá rozložením rychlosti v meziválcovém prostoru. Celé měření probíhalo v laboratořích VUT Brno Fakulty stavební. Důvodem měření je výzkum, který provádí Masarykova univerzita v rámci dizertační práce ...
 • Modelování a analýza vlivu ABS na chování vozidla 

  Holec, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá brzdovým systémom ABS a jeho vplyvom na brzdnú dráhu vozidla. Práca obsahuje návrh, popis vývoja a testovanie simulačného modelu vo verifikačnom prostredí UPPAAL. Výsledný model je systémom ...
 • Parní turbina 

  Vališ, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh točivé redukce pro zadané vstupní parametry, která je paralelně zapojena s redukční stanicí. Dále se v této práci zabývám termodynamickým výpočtem stupně a výpočtem vybraných uzlů turbíny, ...
 • Proudění v prostoru šachtového přelivu VD Labská 

  Šváb, Jiří
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část (vlastní měření). Obsahem literární rešerše je popis šachtového přelivu, vodního díla Labská a měřicích zařízení. V praktické části je provedeno měření ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Technická závada ano či ne? Nehoda Maserati Quattroporte 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Jako příčinu dopravní nehody často řidiči havarovaných vozidel uplatňují technickou závadu. Často je však nehoda způsobena nesprávným způsobem jízdy, zejména nepřiměřenou rychlostí. K tomuto dochází častěji v případech, ...
 • Telemetrický systém pro RC letadlo s navigací 

  Orolin, Jakub
  Tento projekt je zameraný na návrh telemetrického systému pre rádiom ovládané modely lietadiel. Výstup z tohto systému predstavuje dôležité letové údaje ako sú napríklad rýchlosť, nadmorská výška, smer letu, natočenia alebo ...
 • Telemetry System For Rc Airplane With Navigation 

  Orolin, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project is focused on design of telemetric system for radio controlled aircraft. The output of the system will be relevant flight data such as velocity, altitude, direction of flight, rotation or geographical position ...