Now showing items 1-13 of 13

 • Letecké motory do konce druhé světové války 

  Falta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá letadlovými pístovými motory do konce 2. světové války. Mapuje známé, nejpoužívanější i netradiční typy motorů dle časové osy. Z počátku pojednává o historii letectví a o prvním použití pístových ...
 • Motory formule 1 

  Kaňa, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem konstrukce některých funkčních částí motoru Formule 1. V první části práce jsem se zaměřil na klikové hřídele, ojnice, písty, ventilové rozvody a jejich porovnání se sériovými motory. ...
 • Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor 

  Štábl, Tomáš
  Tomáš ŠTÁBL Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor. DP, ÚADI, 2009, str. 62, obr. 27. Diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu zážehového motoru pro sportovní účely. Vlastnímu návrhu předchází rozdělení ...
 • Netradiční ovládání ventilů 

  Janoušek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem některých netradičních systémů ovládání ventilů čtyřdobého spalovacího motoru. V první části práce jsou uvedeny základní uspořádání ventilových rozvodů a jejich použití. Dále práce ...
 • Pístové motory letadel 

  Nepraš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem pístových motorů letadel. Pozornost je věnována známým, netradičním nebo jinak zajímavým konstrukcím pístových leteckých motorů převážně z období druhé světové války. Před samotným ...
 • Řemenové pohony ventilového rozvodu 

  Tomanec, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci ventilových rozvodů. 

  Vávrovec, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje současnému stavu a vývojovým tendencím ventilových rozvodů. Při psaní jsem vycházel z historického vývoje ventilových rozvodů. Jsou zde popsány všechny základní typy ventilových rozvodů, ...
 • Ventilové rozvody čtyřdobých spalovacích motorů 

  Přeslička, Jaroslav
  Práce se zabývá technickými řešeními rozvodových mechanismů čtyřdobých pístových spalovacích motorů, jejich výhodami a nevýhodami. V začátku je popsán pracovní oběh čtyřdobého spalovacího motoru a nastíněna problematika ...
 • Ventilový rozvod přeplňovaného motoru formule Student 

  Buchta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu přeplňovaného motoru pro použití ve vozidle kategorie Formule Student. Na základě termodynamického modelu bylo navrženo vhodné časování z hlediska dosažení maximálního ...
 • Ventilový rozvod vznětového motoru traktoru 

  Mikula, Vojtěch
  Bakalářská práce pojednává o hlavních typech a částech rozvodových ústrojí čtyřdobých motorů. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější provedení rozvodů a jejich použití u traktorových motorů. V další části je dle navrhnutých ...
 • Vliv pružnosti rozvodového mechanismu na pohyb ventilu 

  Řehůřek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je porovnání pohybu ventilu jedné sestavy (SVT) a pohybů jednotlivých ventilů kompletní sestavy s pružným vačkovým hřídelem s ohledem na dynamické vlastnosti. Součástí práce je také kinematický ...
 • Vyšetření dynamického namáhání ventilového rozvodu OHV 

  Opluštil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením dynamického namáhání ventilového OHV rozvodu pro čtyřventilovou hlavu vznětového motoru Zetor 1505 – 90 kW. Výpočet je proveden analyticky v matematickém softwaru MathCad a v MBS ...
 • Výpočtové modelování mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu 

  Mačuga, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním mechanických ztrát ve ventilovém mechanismu, zjištěním vhodné metody řešení a její aplikaci na ventilový rozvod vznětového řadového čtyřválcového motoru. Dále se zabývá ...