Now showing items 1-3 of 3

 • Detection Of Ventricular Extrasystoles Using High-Frequency Components Of Ecg 

  Budíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Pathology of the ventricular extrasystole is commonly detected by comparing the width and other parameters of the QRS complex. This article represents recognition of extrasystoles using high-frequency ECG components, ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Detekce komorových extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG 

  Budíková, Barbora
  Patologie komorová extrasystola se běžně detekuje pomocí šířky a dalších parametrů komplexu QRS. Tato práce představuje rozpoznání extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG, které bylo snímané za zvláštních podmínek, ...