Now showing items 1-2 of 2

  • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

    Tomašáková, Alexandra
    Cieľom práce bolo skultúrniť časť územia, ktorá slúži prevažne na skladovanie a adekvátne neodpovedá svojmu okoliu, ktoré ponúka mnoho príležitostí. V blízkosti sa okrem iného nachádza katedrála sv. Petra a Pavla, na ktorú ...
  • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

    Repaský, Adam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom mikrourbanizmu a budovy radnice pre Brno - Střed. Cieľom tejto práce je nájsť vhodnú stratégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Riešené územie sa nachádza na nároží ulice Hybešová ...